Make vs Do

Както знаете, и двата глагола се превеждат като "правя, върша" и обикновено се помни наизуст кой от двата кога се използва.
Тук са групирани в няколко категории думи, които могат да се свързват или с do, или с make. Подредени по този начин е по-лесно да бъдат разграничени.

Превод на категориите можете да намерите след картинката:

Do:
- работа, задачи
- неспецифични дейности
- замества глагола когато е очевиден

Make:
- храна, напитки, ястия
- материал, произход
- когато действието води до резултат
- планове и решения
- говор и звуци

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.