В кои случаи пред неброимо съществително може да има "a" или "an"?


Как е правилно: coffee/a coffee; ice-cream/an ice-cream?

Правилото е валидно, неопределителен член се използва само пред броими съществителни. Ако го виждаме пред "water", "coffee" или "ice-cream", това означава че те в дадения случай се използват с друго значение или по някакъв начин са станали броими. Как се случва това:

Когато говорим за цялото, то е неброимо: There is hair on the floor. (коса)
Когато говорим за част от него, то е броимо: There is a hair on the floor. (косъм)

Материалът, от който е изработен предметът е неброим: The table is made of glass. (стъкло)
Ако предметът се нарича по същия начин, той е броим: There is a glass on the table. (чаша)

Когато говорим за течности, те са неброими: I like beer. (бира)
Когато се има предвид конкретно количество, то е броимо: We'll have two beers, please. (бутилки бира)

Примери за думи, които в едно свое значение са неброими, а в друго - броими:
glass - стъкло a glass  - чаша
beauty - красота a beauty  -  красавица
paper - хартия a paper  - вестник
drawing - рисуване a drawing  - рисунка
iron - желязо an iron  - ютия
football - футбол a football  - футболна топка
hair - коса a hair  - косъм
medicine - медицина а medicine  - лекарство

Още по темата:
Articles - a, an, the
Неброими съществителни имена в английския език

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.