Англичаните пътуват IN the car, но ON the train. Кое кога е?

Няма стопроцентово правило, но най-грубо казано могат да се разделят на три групи:
1. Когато превозното средство е малко (скейтборд, кънки) или го възсядаме (кон, велосипед, мотор), тогава сме „на” него: on a skateboard, on roller skates, on a horse, on a bicycle, on a motorbike.
2. Когато сме вътре в него и пространството е ограничено, тоест не можем да се изправим и да се разхождаме (кола, такси, микробус), тогава сме „в” него: in a car, in a cab (taxi), in a van, in a single seat airplane.
3. Когато обаче превозното средство е по-голямо, дори да е затворено помещение, сме „на” него: on a bus, on a train, on a boat, on a ship.

И така, we get in/into a car, a cab, a canoe. После за да слезем, we get out of them.
От друга страна, с превозните средства от първа и трета група, we get on/onto a ship, a bike, an airplane. И, разбира се, в един момент е добра идея да get off the boat, the bus, the roller skates.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.