Why Kids Cry

(Ако имате нужда от превод, той е след снимките)He didn't want to share his leg hole. - Не искаше да дели мястото за краката.
I wouldn't buy her the "dolly" movie for Christmas. - Не исках да й купя "кукленското" филмче за Коледа.
He does not want to be safe near the water. - Не иска да е в безопасност близо до водата.
It was his sister's turn to use the hose. - Беше ред на сестра му да използва маркуча.
He can't find his rubber ducky. - Не може да си намери гуменото пате.
They received new hats. - Получиха нови шапки.
He didn't want to hold my hand whilst walking home from daycare. - Не искаше да ми държи ръката на път за в къщи от детската градина.
I told him he doesn't need sunscreen when it's raining. - Казах му че няма нужда от слънцезащитен крем когато вали.
He can't reach the pennies. They're too far away. - Не може да достигне пенитата. Прекалено далеч са.
We said she couldn't have more bacon. - Казах ме й че не може да получи повече бекон.
I broke the cheese in half. - Счупих сиренето на две.
T'Rex's jaw is not big enough to bite this Lego-man's head. - Челюстта на тиранозавъра не е достатъчно голяма, за да отхапе главата на лего човечето.
The dog was in the way while he was trying to push the chair. - Кучето му пречеше докато се опитваше да бутне стола.
I wouldn't let him get a tattoo. - Не му дадох да си направи татуировка.
Microwave ate his lunch. Микровълновата му изяде обяда.
He met Bill Murray. - Срещна Бил Мъри.
There was a hot dog hidden in his cornbread. - В царевичния му хляб имаше скрит хотдог.
He couldn't get the last Cheerio on the spoon. - Не успя да вземе последното чирио с лъжицата си.
Someone ate all the muffins (it was him). - Някой е изял всички мъфини. (Беше той.)
The goat ate the goat food from his hand. - Козата изяде козята храна от ръката му.
Miley was on TV. - Даваха Майли по телевизията.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.