8 често употребявани съкращения

Чудили ли сте се откъде идват и какво всъщност означават a.m. и p.m., BC и AD? Този тип думи се наричат акроними, образуват се от първите букви на съставящите ги думи. Ето един списък с първоначалните значения на някои от най-популярните акроними:

акронимидва отозначавапримери
BCBefore Christ (преди Христа)преди новата ера400 BC, 1st century BC, 3rd millennium BC
ADAnno Domini (в годината на Бога)след новата ераAD 681, 21st century AD, 3rd millennium AD
C.V.Curriculum Vitae (ход на живота)автобиографияPlease find attached a copy of my CV.
e.g.exempli gratia (когато се чете произнасяме: for example)напримерThese products are imported from many countries, e.g. France, Germany, and Japan.
etc.et ceteraи така нататъкThese products are imported from many countries, e.g. France, Germany, Japan, etc.
i.e.id est (когато се чете произнасяме: that is) тоест, а именноA good pass in French (i.e. at least grade B) is desirable.
a.m.ante meridiemпредиобед8 a.m. (8 ч. сутринта)
p.m.post meridiemследобед9 p.m. (9 ч. вечерта)


Additional reading: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_acronyms

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.