Family Kinship - Роднински връзки

Схема на родословно дърво с различните роднински връзки на английски език и техния превод на български можете да намерите ето тук: СХЕМА

Същата информация се съдържа в тази таблица:

family семейство
parents родители
father баща, татко
motherмайка
children деца
son син
daughter дъщеря
husband съпруг, мъж
wife съпруга, жена
brother брат
sister сестра
uncle чичо, вуйчо, калеко, тетинчо, свако
aunt леля, тетка, стрин(к)а, вуйна
cousin братовчед, братовчедка
nephew племенник
niece племенница
grandparents дядо и баба
grandfather дядо
grandmother баба
grandchildren внуци
grandson внук
granddaughter внучка
great grandfather прадядо
great grandmother прабаба
father-in-law свекър, тъст
mother-in-law свекърва, тъща
brother-in-law девер, шурей, баджанак
sister-in-law зълва, балдъза, етърва, шуренайка

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.