The Weather

На английски често започваме изречението с it is когато говорим за времето и искаме да кажем „Слънчево е.”, „Вали.” и т.н..
Обикновено структурата е: It is + прилагателно ИЛИ It is + глагол-ing

It is + прилагателно = описание на времето
•It is sunny today. (Днес е слънчево.)
•It's hot and humid today. (Днес е горещо и влажно.)
•It's a nice day today. (Днес е хубав ден.)

Можем също да кажем:
It is a + прил. + day (или morning/afternoon/night)
•It's a fine day. (Денят е хубав.)
•It's a windy afternoon. (Следобедът е ветровит.)

It is + глагол-ing = когато се случва в момента.
•It's drizzling outside. (Ръми.)
•It's snowing. (Вали сняг.)
•Take an umbrella, it's raining. (Вземи чадър, вали.)

Можем да използваме и други глаголни времена:
•It was cold yesterday. (Вчера беше студено.)
•It will be cloudy tomorrow. (Утре ще е облачно.)

Важно е да не се забравя че някои думи могат да имат както форма за съществително, така и за прилагателно и глагол, например:
•Rain: (същ.) The game was cancelled because of the rain. (Отмениха мача заради дъжда.)
•Rain: (гл.) I think it is going to rain later. (Мисля че ще вали.)
•Rainy: (прил.) It's a rainy day. (Днес вали.)

Съществителни и прилагателни
Често когато говорим за времето можем да добавим буквата Y към съществителното и да го превърнем в прилагателно:
•rain (същ.) - rainy (прил.) - На български не бихме казали „валящо”, но на английски е възможно.
•sun (същ.) - sunny (прил.) - слънчево
•wind (същ.) - windy (прил.) - ветровито
•cloud (същ.) - cloudy (прил.) - облачно
•fog (същ.) - foggy (прил.) - мъгливо

Въпроси за времето

Често се задават по следния начин:
•What's it like out(side)?
•How's the weather?
•What's the weather like?
•What's the temperature?
•What's the weather forecast?Думи, свързани с времето

Ясно или облачно
Bright: (adjective) светло, ярко
Sunny: (adjective) слънчево
Clear: (adjective) ясно (безоблачно)
Fine: (adjective) хубаво (не вали, няма облаци)
Partially cloudy: (adjective) частично облачно
Cloudy: (adjective) облачно
Overcast: (adjective) облачно (когато цялото небе е покрито плътно с облаци)
Gloomy: (adjective) мрачен, тъмен (с тъмни облаци)

Fog (noun)/ foggy (adjective): мъгла
Mist (noun) / misty (adjective): лека мъгла, често породена от влага
Haze (noun) / hazy (adjective): лека мъгла, обикновено породена от горещина

Видове дъжд

Damp: (прил.) влажно
Drizzle: (същ.,гл.) ситен дъжд; ръми
Shower: (същ.) преваляване
Rain: (същ.,гл.) дъжд; вали дъжд
Downpour: (същ.) порой, проливен дъжд
Pour: (гл.) вали из ведро
It's raining cats and dogs: (идиом) Вали като из ведро
Torrential rain: (същ.) пороен дъжд
Flood: (същ.,гл.) наводнение, потоп

Когато е студено
Hail: (гл.) вали град
Hailstones: (същ.) градушка
Snow: (същ.,гл.) сняг, вали сняг
Snowflake: (същ.) снежинка
Sleet: (същ.,гл.) съграшица (когато дъждът е смесен с град)
Blizzard: (същ.) снежна буря, виелица

Видове вятър
Breeze: лек ветрец, полъх, бриз
Blustery: използва се при силен вятър
Windy: ветровито
Gale: вихър
Hurricane/cyclone/typhoon: ураган, циклон, тайфун.

Каква е разликата между a hurricane, a typhoon and a cyclone?
Това е едно и също, като имената се различават в зависимост от това къде се намират:
Atlantic/Northeast Pacific (Атлантическия океан или североизточната част на Тихия океан)= a hurricane
Northwest Pacific (северозападната част на Тихия океан)= a typhoon
Southern Hemisphere (южно полукълбо) = a cyclone
Tornado: (noun) торнадо
В САЩ често думата twister се използва вместо tornado.

Други думи:
Drought: (същ.) суша
A lot of the crops dried up because of the drought.
Forecast: (същ.) прогноза
The forecast says it's going to rain tomorrow.
Lightning: (същ.) светкавица
Lightning lit the sky many times that night.
Puddle: (същ.) локва
The kids jumped in the puddles on the way home from school.
Rainbow: (същ.) дъга
I took a photo of a beautiful rainbow that was just above the lake.
Smog: (същ.) смог
The view of the city wasn't very good because it was covered in thick smog.
Sunburn: (същ.) слънчево изгаряне
If you don't put on your sunscreen, you'll get sunburn.
Sunshine: (същ.) слънчева светлина, слънце
I could feel the warm sunshine on my back.
Thunder: (същ., гл.) гръмотевица
The cat hid inside because it was scared by the thunder.

Примерни изречения:
It is usually chilly and damp in autumn, sometimes with rain or drizzle.
I'm so glad there is a breeze right now otherwise it would be very hot.
It is so humid that I've had to change my shirt twice already.
It's a blustery day; make sure your umbrella doesn't blow away.
Take a sweatshirt because it's a little chilly outside.
Those large hailstones left dents in my car.
There has been a gale warning so it's not safe to go out fishing on our boat.
There was a drought in our province last summer. It didn't rain for three months.
We won't be able to see the solar eclipse because it's overcast.


Източник: http://www.vocabulary.cl/english/weather.htm

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.