Reported Speech 3 (Exercises)

Съобщителни изречения
Подредете думите в изречението: 1, 2
Свържете двете части на изречението: 1, 2
Свържете пряка с непряка реч: 1
Довършете изречението: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43
Изберете правилния отговор: 1, 2, 3, 4, 5
Поправете грешките: 1

Въпроси
Подредете думите в изречението: 1, 2
Свържете пряка с непряка реч: 1
Довършете изречението: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Превърнете в пряка/непряка реч: 1, 2
Изберете правилния отговор: 1
Поправете грешките: 1

Повелително наклонение: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


Промяна на отделни думи (наречия за време, местоимения): 1, 2, 3, 4, 5, 6

Смесени упражнения: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.