Сегашно перфектно време

Иначе казано:
have/has + Past Participle
(have/has done)

Няма точен еквивалент на български, затова ще разгледаме три употреби с трите различни начина, по които могат да бъдат преведени:

I. an action completed at an unspecified time before now (действие, извършено в неопределен минал момент)
Например:
- Вече съм била в Тайланд, този път искам да отида във Виетнам. (I have already been to Thailand, this time I want to go to Vietnam.)
- Чупил съм крак и знам колко боли. (I have broken a leg and I know how much it hurts.)

Говорим за нещо, което сме направили преди сега. Не уточняваме кога, защото не е важно. Важното е че действието е извършено.
В тези случаи имаме някакъв резултат. Той може да бъде изразен ("знам колко боли") или да се подразбира (Тайланд ми е познат, така че искам да отида другаде).

Накратко: действие, извършено в неопределен минал момент с резултат в настоящето. Превеждаме с минало неопределено време (ходил, чупил, бил и т.н.).

★Една подгрупа тук са действия, извършени в период, който все още не е завършил. Например:
- Тази седмица вече съм била на кино 4 пъти. (I have already been to the cinema 4 times this week.)
- Никога досега (в моя живот) не съм те виждала толкова ядосан. (I have never seen you so angry before.)

II. an action which started in the past and continues until now (действие, започнало в миналото, което продължава до момента)
- Преподавам английски от 15 години. (I have taught English for 15 years.)
- Ям мазни банички за закуска от малък. (I have eaten greasy banichkas for breakfast since I was a child.)
- Имам  татуиран дракон на корема си откакто бях в университета. (I have had a dragon tattoo on my belly since I was at university.)
- От 10 години живея до един пианист, свикнал съм с шум. (For 10 years I have lived next door to a pianist, I am used to noise).

В тези случаи сме започнали да правим нещо преди време и все още го правим (преподавам, ям) или пък сме попаднали в някакво състояние преди и все още сме така (имам, живея). 

Накратко: действие, започнало в миналото, което продължава и в настоящия момент. Превеждаме със сегашно време.

III. an action competed immediately before now.
- Току-що се върнах от работа. (I have just come back from work.)
- Тъкмо закусих. (I have just had breakfast.)

Тук използваме "just". Различава се от първата употреба само по начина, по който превеждаме на български език.

Накратко: действие, извършено непосредствено преди настоящия момент. Превеждаме с минало свършено време (върнах, закусих, тръгнах).

Упражнения

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.